کمترین: 
687000
بیشترین: 
696000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
687000
زمان: 
9/26 17:54
قیمت نیم سکه امروز 26 آذر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 26 آذر 1396 , 687000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/26 12:24","price":696000},{"date":"1396/09/26 13:12","price":695000},{"date":"1396/09/26 15:24","price":694000},{"date":"1396/09/26 17:54","price":687000}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398