کمترین: 
95600.8
بیشترین: 
95685.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95600.8
زمان: 
9/26 12:40
قیمت شاخص بورس امروز 26 آذر 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 26 آذر 1396 , 95600.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/26 12:11","price":95685.3},{"date":"1396/09/26 12:20","price":95672.2},{"date":"1396/09/26 12:30","price":95635.0},{"date":"1396/09/26 12:40","price":95600.8}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398