کمترین: 
686000
بیشترین: 
695000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
686000
زمان: 
9/26 17:36
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 26 آذر 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 26 آذر 1396 , 686000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/26 11:48","price":695000},{"date":"1396/09/26 12:36","price":694000},{"date":"1396/09/26 14:12","price":693000},{"date":"1396/09/26 16:54","price":689000},{"date":"1396/09/26 17:30","price":687000},{"date":"1396/09/26 17:36","price":686000}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398