کمترین: 
1811
بیشترین: 
2515
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2514
زمان: 
9/26 14:30
قیمت منات آذربایجان امروز 26 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 26 آذر 1396 , 2514 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/26 11:30","price":2497},{"date":"1396/09/26 11:40","price":1811},{"date":"1396/09/26 12:00","price":1814},{"date":"1396/09/26 12:10","price":2515},{"date":"1396/09/26 14:30","price":2514}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398