کمترین: 
70
بیشترین: 
73
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70
زمان: 
9/26 12:10
قیمت روبل روسیه امروز 26 آذر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 26 آذر 1396 , 70 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/26 11:30","price":73},{"date":"1396/09/26 12:10","price":70}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398