کمترین: 
1051
بیشترین: 
1063
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1062
زمان: 
9/26 12:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 26 آذر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 26 آذر 1396 , 1062 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/26 11:30","price":1051},{"date":"1396/09/26 11:40","price":1063},{"date":"1396/09/26 12:10","price":1062}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398