کمترین: 
3093
بیشترین: 
3120
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3120
زمان: 
9/26 11:40
قیمت دلار سنگاپور امروز 26 آذر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 26 آذر 1396 , 3120 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/26 11:30","price":3093},{"date":"1396/09/26 11:40","price":3120}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398