کمترین: 
10887
بیشترین: 
10950
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10950
زمان: 
9/26 12:10
قیمت ریال عمان امروز 26 آذر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 26 آذر 1396 , 10950 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/26 11:30","price":10887},{"date":"1396/09/26 12:10","price":10950}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398