کمترین: 
1113
بیشترین: 
1123
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1120
زمان: 
9/26 12:10
قیمت ریال عربستان امروز 26 آذر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 26 آذر 1396 , 1120 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/26 11:30","price":1113},{"date":"1396/09/26 11:40","price":1123},{"date":"1396/09/26 12:10","price":1120}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398