کمترین: 
2978
بیشترین: 
3000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3000
زمان: 
9/26 11:40
قیمت دلار نیوزیلند امروز 26 آذر 1396
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 26 آذر 1396 , 3000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/26 11:30","price":2978},{"date":"1396/09/26 11:40","price":3000}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398