کمترین: 
4999
بیشترین: 
5008
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5005
زمان: 
9/26 15:20
قیمت یورو امروز 26 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 26 آذر 1396 , 5005 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/26 11:30","price":5000},{"date":"1396/09/26 11:50","price":4999},{"date":"1396/09/26 12:00","price":5000},{"date":"1396/09/26 13:10","price":5005},{"date":"1396/09/26 13:40","price":5008},{"date":"1396/09/26 13:50","price":5006},{"date":"1396/09/26 14:00","price":5005},{"date":"1396/09/26 14:20","price":5004},{"date":"1396/09/26 15:20","price":5005}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398