کمترین: 
4181
بیشترین: 
4194
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4183
زمان: 
9/26 16:10
قیمت دلار امروز 26 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 26 آذر 1396 , 4183 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/26 11:10","price":4183},{"date":"1396/09/26 11:20","price":4184},{"date":"1396/09/26 11:50","price":4185},{"date":"1396/09/26 12:00","price":4192},{"date":"1396/09/26 12:20","price":4194},{"date":"1396/09/26 12:30","price":4186},{"date":"1396/09/26 13:30","price":4184},{"date":"1396/09/26 14:00","price":4187},{"date":"1396/09/26 14:10","price":4185},{"date":"1396/09/26 14:20","price":4181},{"date":"1396/09/26 16:00","price":4184},{"date":"1396/09/26 16:10","price":4183}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398