کمترین: 
498
بیشترین: 
501
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
501
زمان: 
9/26 12:40
قیمت کرون نروژ امروز 26 آذر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 26 آذر 1396 , 501 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/26 10:20","price":501},{"date":"1396/09/26 11:30","price":498},{"date":"1396/09/26 11:40","price":501},{"date":"1396/09/26 12:30","price":500},{"date":"1396/09/26 12:40","price":501}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398