کمترین: 
501
بیشترین: 
504
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
503
زمان: 
9/26 14:20
قیمت کرون سوئد امروز 26 آذر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 26 آذر 1396 , 503 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/26 10:20","price":503},{"date":"1396/09/26 11:30","price":501},{"date":"1396/09/26 11:40","price":503},{"date":"1396/09/26 12:10","price":504},{"date":"1396/09/26 14:20","price":503}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398