کمترین: 
4340
بیشترین: 
4342
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4340
زمان: 
9/26 11:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 26 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 26 آذر 1396 , 4340 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/26 10:20","price":4342},{"date":"1396/09/26 11:30","price":4340}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398