کمترین: 
3340
بیشترین: 
3360
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3352
زمان: 
9/26 16:00
قیمت دلار کانادا امروز 26 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 26 آذر 1396 , 3352 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/26 10:20","price":3360},{"date":"1396/09/26 10:30","price":3358},{"date":"1396/09/26 11:30","price":3340},{"date":"1396/09/26 11:40","price":3358},{"date":"1396/09/26 13:00","price":3356},{"date":"1396/09/26 14:20","price":3355},{"date":"1396/09/26 14:30","price":3353},{"date":"1396/09/26 16:00","price":3352}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398