کمترین: 
1115
بیشترین: 
1117
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1116
زمان: 
9/26 12:10
قیمت لیر ترکیه امروز 26 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 26 آذر 1396 , 1116 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/26 10:20","price":1117},{"date":"1396/09/26 11:30","price":1115},{"date":"1396/09/26 11:40","price":1117},{"date":"1396/09/26 12:10","price":1116}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398