کمترین: 
5700
بیشترین: 
5755
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5726
زمان: 
9/26 15:40
قیمت پوند امروز 26 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 26 آذر 1396 , 5726 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/26 10:10","price":5755},{"date":"1396/09/26 10:20","price":5752},{"date":"1396/09/26 10:30","price":5740},{"date":"1396/09/26 11:30","price":5700},{"date":"1396/09/26 11:40","price":5735},{"date":"1396/09/26 11:50","price":5736},{"date":"1396/09/26 13:00","price":5730},{"date":"1396/09/26 13:40","price":5733},{"date":"1396/09/26 13:50","price":5731},{"date":"1396/09/26 14:20","price":5730},{"date":"1396/09/26 15:10","price":5728},{"date":"1396/09/26 15:40","price":5726}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398