کمترین: 
694000
بیشترین: 
699000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
698000
زمان: 
9/25 18:12
قیمت نیم سکه امروز 25 آذر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 25 آذر 1396 , 698000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 12:42","price":699000},{"date":"1396/09/25 16:12","price":694000},{"date":"1396/09/25 18:12","price":698000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398