کمترین: 
1360000
بیشترین: 
1368000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1361000
زمان: 
9/25 18:12
قیمت سکه بهار آزادی امروز 25 آذر 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 25 آذر 1396 , 1361000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 12:42","price":1368000},{"date":"1396/09/25 16:12","price":1360000},{"date":"1396/09/25 18:12","price":1361000}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398