کمترین: 
1362500
بیشترین: 
1369500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1362500
زمان: 
9/25 18:12
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 25 آذر 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 25 آذر 1396 , 1362500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 12:24","price":1366500},{"date":"1396/09/25 12:42","price":1369500},{"date":"1396/09/25 14:54","price":1367500},{"date":"1396/09/25 18:12","price":1362500}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398