کمترین: 
1123
بیشترین: 
1123
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1123
زمان: 
9/25 12:20
قیمت ریال عربستان امروز 25 آذر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 25 آذر 1396 , 1123 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 12:20","price":1123}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398