کمترین: 
384
بیشترین: 
384
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
384
زمان: 
9/25 12:10
قیمت ین ژاپن امروز 25 آذر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 25 آذر 1396 , 384 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 12:10","price":384}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398