کمترین: 
696000
بیشترین: 
698000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
697000
زمان: 
9/25 16:30
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 25 آذر 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 25 آذر 1396 , 697000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 12:06","price":698000},{"date":"1396/09/25 14:42","price":696000},{"date":"1396/09/25 14:48","price":698000},{"date":"1396/09/25 15:06","price":697000},{"date":"1396/09/25 15:30","price":696000},{"date":"1396/09/25 16:30","price":697000}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398