کمترین: 
60.87
بیشترین: 
60.87
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.87
زمان: 
9/25 12:00
قیمت نفت اوپک امروز 25 آذر 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 25 آذر 1396 , 60.87 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 12:00","price":60.87}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398