کمترین: 
2523
بیشترین: 
2523
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2523
زمان: 
9/25 11:50
قیمت منات آذربایجان امروز 25 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 25 آذر 1396 , 2523 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 11:50","price":2523}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398