کمترین: 
70
بیشترین: 
70
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70
زمان: 
9/25 11:50
قیمت روبل روسیه امروز 25 آذر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 25 آذر 1396 , 70 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 11:50","price":70}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398