کمترین: 
13890
بیشترین: 
13900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13890
زمان: 
9/25 12:20
قیمت دینار کویت امروز 25 آذر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 25 آذر 1396 , 13890 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 11:50","price":13900},{"date":"1396/09/25 12:20","price":13890}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398