کمترین: 
4190
بیشترین: 
4209
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4190
زمان: 
9/25 16:00
قیمت دلار امروز 25 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 25 آذر 1396 , 4190 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 11:30","price":4209},{"date":"1396/09/25 12:10","price":4208},{"date":"1396/09/25 12:30","price":4205},{"date":"1396/09/25 13:20","price":4199},{"date":"1396/09/25 15:10","price":4193},{"date":"1396/09/25 16:00","price":4190}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398