کمترین: 
1118
بیشترین: 
1124
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1118
زمان: 
9/25 15:00
قیمت لیر ترکیه امروز 25 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 25 آذر 1396 , 1118 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 11:20","price":1124},{"date":"1396/09/25 11:40","price":1123},{"date":"1396/09/25 11:50","price":1122},{"date":"1396/09/25 12:00","price":1121},{"date":"1396/09/25 13:20","price":1120},{"date":"1396/09/25 13:50","price":1119},{"date":"1396/09/25 15:00","price":1118}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398