کمترین: 
4342
بیشترین: 
4350
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4345
زمان: 
9/25 16:50
قیمت فرانک سوئیس امروز 25 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 25 آذر 1396 , 4345 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 10:20","price":4350},{"date":"1396/09/25 11:50","price":4347},{"date":"1396/09/25 12:00","price":4345},{"date":"1396/09/25 12:30","price":4343},{"date":"1396/09/25 13:20","price":4342},{"date":"1396/09/25 16:50","price":4345}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398