کمترین: 
502
بیشترین: 
503
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
502
زمان: 
9/25 10:40
قیمت کرون نروژ امروز 25 آذر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 25 آذر 1396 , 502 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 10:10","price":503},{"date":"1396/09/25 10:40","price":502}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398