کمترین: 
504
بیشترین: 
506
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
504
زمان: 
9/25 13:50
قیمت کرون سوئد امروز 25 آذر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 25 آذر 1396 , 504 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 10:10","price":506},{"date":"1396/09/25 10:20","price":505},{"date":"1396/09/25 13:50","price":504}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398