کمترین: 
3360
بیشترین: 
3378
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3361
زمان: 
9/25 15:50
قیمت دلار کانادا امروز 25 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 25 آذر 1396 , 3361 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 10:10","price":3378},{"date":"1396/09/25 10:40","price":3376},{"date":"1396/09/25 11:10","price":3375},{"date":"1396/09/25 11:30","price":3376},{"date":"1396/09/25 11:50","price":3371},{"date":"1396/09/25 12:00","price":3368},{"date":"1396/09/25 12:30","price":3367},{"date":"1396/09/25 12:40","price":3365},{"date":"1396/09/25 13:20","price":3363},{"date":"1396/09/25 13:40","price":3361},{"date":"1396/09/25 14:20","price":3360},{"date":"1396/09/25 15:50","price":3361}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398