کمترین: 
5763
بیشترین: 
5805
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5763
زمان: 
9/25 15:00
قیمت پوند امروز 25 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 25 آذر 1396 , 5763 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 10:10","price":5805},{"date":"1396/09/25 10:40","price":5804},{"date":"1396/09/25 11:20","price":5779},{"date":"1396/09/25 11:50","price":5771},{"date":"1396/09/25 12:30","price":5770},{"date":"1396/09/25 12:40","price":5766},{"date":"1396/09/25 13:10","price":5765},{"date":"1396/09/25 13:30","price":5764},{"date":"1396/09/25 14:00","price":5771},{"date":"1396/09/25 14:50","price":5766},{"date":"1396/09/25 15:00","price":5763}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398