کمترین: 
93510.9
بیشترین: 
94606.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
94606.4
زمان: 
9/25 12:40
قیمت شاخص بورس امروز 25 آذر 1396

قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 25 آذر 1396 , 94606.4 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 10:10","price":93528.1},{"date":"1396/09/25 10:20","price":93527.8},{"date":"1396/09/25 10:40","price":93540.8},{"date":"1396/09/25 10:50","price":93519.4},{"date":"1396/09/25 11:00","price":93514.0},{"date":"1396/09/25 11:10","price":93516.7},{"date":"1396/09/25 11:20","price":93518.9},{"date":"1396/09/25 11:30","price":93516.8},{"date":"1396/09/25 11:40","price":93515.0},{"date":"1396/09/25 11:50","price":93510.9},{"date":"1396/09/25 12:00","price":94536.8},{"date":"1396/09/25 12:10","price":94577.7},{"date":"1396/09/25 12:20","price":94587.5},{"date":"1396/09/25 12:30","price":94593.6},{"date":"1396/09/25 12:40","price":94606.4}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398