کمترین: 
2097.6
بیشترین: 
2097.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2097.6
زمان: 
9/25 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 25 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 25 آذر 1396 , 2097.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 09:10","price":2097.6}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398