کمترین: 
60.6
بیشترین: 
60.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.6
زمان: 
9/25 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 25 آذر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 25 آذر 1396 , 60.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 09:10","price":60.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398