کمترین: 
873.9
بیشترین: 
873.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
873.9
زمان: 
9/25 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 25 آذر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 25 آذر 1396 , 873.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 09:10","price":873.9}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398