کمترین: 
2611.1
بیشترین: 
2611.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2611.1
زمان: 
9/25 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 25 آذر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 25 آذر 1396 , 2611.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 09:10","price":2611.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398