کمترین: 
3247.6
بیشترین: 
3247.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3247.6
زمان: 
9/25 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 25 آذر 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 25 آذر 1396 , 3247.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 09:10","price":3247.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398