کمترین: 
9483.7
بیشترین: 
9483.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9483.7
زمان: 
9/25 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 25 آذر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 25 آذر 1396 , 9483.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 09:10","price":9483.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398