کمترین: 
9274.1
بیشترین: 
9274.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9274.1
زمان: 
9/25 09:10
قیمت ریال عمان امروز 25 آذر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 25 آذر 1396 , 9274.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 09:10","price":9274.1}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398