کمترین: 
979.7
بیشترین: 
979.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
979.7
زمان: 
9/25 09:10
قیمت ریال قطر امروز 25 آذر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 25 آذر 1396 , 979.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 09:10","price":979.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398