کمترین: 
951
بیشترین: 
951
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
951
زمان: 
9/25 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 25 آذر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 25 آذر 1396 , 951 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 09:10","price":951}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398