کمترین: 
11784.3
بیشترین: 
11784.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11784.3
زمان: 
9/25 09:10
قیمت دینار کویت امروز 25 آذر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 25 آذر 1396 , 11784.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 09:10","price":11784.3}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398