کمترین: 
425.5
بیشترین: 
425.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
425.5
زمان: 
9/25 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 25 آذر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 25 آذر 1396 , 425.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 09:10","price":425.5}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398