کمترین: 
3600.1
بیشترین: 
3600.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3600.1
زمان: 
9/25 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 25 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 25 آذر 1396 , 3600.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 09:10","price":3600.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398