کمترین: 
2773.2
بیشترین: 
2773.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2773.2
زمان: 
9/25 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 25 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 25 آذر 1396 , 2773.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 09:10","price":2773.2}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398