کمترین: 
3166.8
بیشترین: 
3166.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3166.8
زمان: 
9/25 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 25 آذر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 25 آذر 1396 , 3166.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 09:10","price":3166.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398